FMIS webbformulär är avvecklat

Du kan inte längre rapportera in resultat av arkeologiska utredningar eller undersökningar med KML-beslut, inventeringar eller anmälningar via FMIS webbformulär. All information i FMIS kommer att migreras över till Kulturmiljöregistret (KMR).

Registrering av lämningsinformation sker via Fornreg av lämningsregistrerare vid länsstyrelsen och de arkeologiska utförarna. Mer information hittar du här: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/.

Uppdaterad 2018-11-13